Nosūtīt mums e-pastuApsildāmi āra teritorijas

Sniega un ledus kausēšana uz āŗējiam teritorijām:

Sniega un ledus kausēšanas sistēmu var uzstādīt praktiski jebkurā vietā, kuraj jābūt tīrai no sniega un ledus.

Elektroniskie termostati un temperatūras sensori nodrošina visprecīzāko dabas apstākļu un temperatūras nolasīšanu un ekonomisku elektroenerģijas patēriņu.

Šīs ierīces automātiski  ieslēdz un izslēdz apsildīšanu precīzi vajadzīgajā brīdī. Ievērojot instrukcijas, sniega un ledus kausēšanas sistēmuir vienkārši uzstādīt.

Pielietošanas vietas:

 • Automašīnu stāvvietas;
 • Piebraucamie ceļi pie garāžām;
 • Ietves;
 • Kāpnes;
 • Iekraušanas platformas;
 • Tilti.

Sistēmas priekšrocības:

 • Drošas brauktuves;
 • Droši darba laukumi;
 • Droši gājēju ceļi;
 • Laika un elektroenerģijas ekonomija;
 • Apkārtējās vides aizsardzība no sāls un smīltim, ko parasti izmanto cīņai ar ledu;
 • Betona aizsardzība no sāls kaitīģās iedarbības.

Automašinu stāvvietās no sniega un ledus parasti jāattīra lieli laukumi.

Tā ātri un efektīvi kausē sniegu un lēdu, kā arī novērš apledojumu. Tiek atrisinātas problēmas, kas saistītas ar sniega un ledus tīrīšanu.

Braucāmās daļas attīrīšana un uzsturēšana  teicamā stāvoklī jebkurā diennakts laikā.

Aprēķinot nepiciešamo kabeļa garumu, jāatceras, ka kabelis nav obligāti jāizvieto visa kaukumā. Pietiek to izvietot vietās, kuras skar automašīnu riteņi. Tikai šajā gadījumā būs jāattīra sniegs no brauktūves vidusdaļas.

Sniega un ledus kausēšanas sistēma uz ietvēm nodrošina no apledojuma brīvu gājēju zonu, kas ir ļoti svarīga, īpaši veciem cilvēkiem. Bieži ir nepieciešama sistēmas uzstādīšana nelielā laukumā.

Lai darbs iekraušanas un izkraušanas vietās būtu drošs, tām jābūt attīrītam no sniega un ledus. Sniega un ledus kausēšanas sistēma ir veids, kā samazināt trauma risku un nodrošināt iespēju strādāt jebkuros laika apstakļos.

 

Sistēmas komponentu izvēle ir atkarīga no konkrētām prasībām un mērķa.

SIA “SERVEKO” piedāva plašu kabeļu spektru, ar kuru palīdzību iespējama sniega un ledus kausēšana uz jebkurām ārējām teritorijām.

SIA “SERVEKO” kā āri piedāva profesionālu montāžu.

© Visiem produktiem ir kvalitātes un atbilstības sertifikati